لیست اساتید

رحمت افشار
رحمت افشار
سید مرتضی الهی نیا
سید مرتضی الهی نیا
سعید آبادی اسكویی
سعید آبادی اسكویی
مدرس: پیانو
آوا  آزمون
آوا آزمون
مدرس: ویولن
نیوشا بریمانی
نیوشا بریمانی
مدرس: كمانچه
ناهید بی پروا
ناهید بی پروا
شیما ربیعی فر
شیما ربیعی فر
ارمغان رحمانپور
ارمغان رحمانپور
مدرس: نقاشی
فرحناز رضایی
فرحناز رضایی
منیژه رئیس فرشید
منیژه رئیس فرشید
مدرس: ویولن
محمدرضا سرخ کوه آذری
محمدرضا سرخ کوه آذری
مدرس: پیانو
مژگان سعیدی
مژگان سعیدی
مدرس: نقاشی
رکسانا عرب عامری
رکسانا عرب عامری
مدرس: پیانو
بهشته عفائی
بهشته عفائی
مدرس: ارف
یاسمین علی محمدی پزشکی
یاسمین علی محمدی پزشکی
الهام فرشچیان
الهام فرشچیان
مدرس: سنتور
کمند قدکچیان
کمند قدکچیان
گل آرا کیان بخت
گل آرا کیان بخت
مدرس: ویولن
معصومه گودرزی
معصومه گودرزی
مدرس: نقاشی
فردین لاهورپور
فردین لاهورپور
مدرس: دف,نی
آزاده نهاوندی
آزاده نهاوندی
مدرس: پیانو
صابر نظرگاهی
صابر نظرگاهی
سپیده  نایب زاده
سپیده نایب زاده
مهرناز معیر
مهرناز معیر
مدرس: ویولن
عباس معارف وند
عباس معارف وند
مدرس: دف,تنبك
فریدون مصداقی
فریدون مصداقی
مدرس: پیانو
کتایون مذکوری
کتایون مذکوری
مدرس: ویولن
اکرم متین
اکرم متین
مدرس: دف,تنبك
بهادر پیروی گنجه ای
بهادر پیروی گنجه ای
مدرس: ویولن
محسن محترمی
محسن محترمی
سید مطهر حسینی
سید مطهر حسینی
مریم معینی
مریم معینی
مدرس: پیانو
نازنین قاسمی
نازنین قاسمی
مدرس: عود
نوید جمشیدی اول
نوید جمشیدی اول
مدرس: پیانو
مریم صارمی
مریم صارمی
مدرس: پیانو
فاطمه اکبری
فاطمه اکبری
مدرس: ارف
رضا میرزاکوچک خوشنویس
رضا میرزاکوچک خوشنویس
مدرس: پیانو
محمودرضا میرصیافی
محمودرضا میرصیافی
مدرس: ویولن
امیر نظری سالاری
امیر نظری سالاری
مدرس: ویولن
اشرف اخشابی
اشرف اخشابی
مدرس: سنتور
محسن حسینی
محسن حسینی
مدرس: سنتور
عطا رستگار
عطا رستگار
پروانه امیری مرادی
پروانه امیری مرادی
پگاه شریفی
پگاه شریفی
مدرس: سنتور
نوید تقدیسی
نوید تقدیسی
مدرس: ارف