جزییات خبر

09 دی 1398

اسامی هنرجویان پذیرفته شده دوره بازیگری

اسامی هنرجویان پذیرفته شده دوره بازیگری (بانوان)

ردیف

نام و نام خانوادگی

۱

یلدا ابوالقاسمی

۲

پارمیس ژیان راد

۳

صبا اینانلو

۴

سایناز نگاهی مقدم

۵

بهار پور میرزا

۶

سارا دهقان پورمهربانی

۷

مانلی قیصری

۸

ریحانه عالی

۹

آیدا محمودی قدیر

۱۰

تینا قانع

۱۱

ریحانه راویزی

۱۲

نازگل نیک بین

۱۳

سیمین صادقی عین آبادی

۱۴

زهرا فیض مغربی

۱۵

سمیه رضایی

۱۶

مبینا نعمتی

 
هنرجویان می بایست جهت پرداخت شهریه پنج شنبه مورخ ۱۲/۱۰/۹۸ ساعت ۱۴ به طبقه ۴ قسمت آموزش مراجعه فرمایند.

زمان کلاس ها ویژه بانوان پنج شنبه ها ساعت ۱۵ الی ۱۷

.........................................................................................................................................................................

اسامی هنرجویان پذیرفته شده دوره بازیگری (آقایان)

ردیف

نام و نام خانوادگی

۱

محسن احمدوند

۲

سیدپیام میرعماد

۳

ابوالفضل محمد پور

۴

امیررضا الفی

۵

علی قلی بیکیان

۶

علیرضا خداپرست

۷

پارسا شکری

۸

علی مدیح

۹

امیرحسین کرمی

۱۰

علی سلیمی

۱۱

مهران مسن

۱۲

علی میرکیائی

۱۳

محمد جواد بهرامی

۱۴

سپهر فیروز

۱۵

محمد جدیدی

۱۶

سید مهدی حسینی

 

هنرجویان می بایست جهت پرداخت شهریه پنج شنبه مورخ ۱۲/۱۰/۹۸ ساعت ۱۶ به طبقه ۴ قسمت آموزش مراجعه فرمایند.

زمان کلاس ها ویژه آقایان پنج شنبه ها ساعت ۱۷ الی ۱۹