جزییات خبر

08 دی 1398

اسامی هنرجویان پذیرفته شده دوره فیلنامه نویسی

       گروه اول                                  گروه دوم

ردیف

نام و نام خانوادگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

۱

زهرا لطفعلی کاظمی

۱

عاطفه یزدان پناه

۲

زهرا خوب بخت

۲

مریم ذاکری مطلق

۳

نوید سرادار

۳

پوریا اصلانی

۴

زینب آهنگران

۴

افسانه حیدری

۵

آیلار طلوعی

۵

میترا یزد چی

۶

محمدرضا حیدری

۶

پریسا دارابی

۷

پوریا جلالیان

۷

الهه خیری

۸

سروش غلامی

۸

نسیم اسد پور

۹

زهرا قزوینیان

 

 

۱۰

سمانه فتحی

 

 

 

 

هنرجویان گروه اول : می بایست جهت پرداخت شهریه و شروع جلسه اول کلاس روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۱۰/۹۸  ساعت ۹ صبح به طبقه ۴ قسمت آموزش مراجعه فرمایند.

هنرجویان گروه دوم : می بایست جهت پرداخت شهریه و شروع جلسه اول کلاس روز پنج شنبه مورخ ۱۲/۱۰/۹۸  ساعت ۹ صبح به طبقه ۴ قسمت آموزش مراجعه فرمایند.