جزییات خبر

07 دی 1398

اسامی هنرجویان پذیرفته شده دوره گویندگی رادیو

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

۱

الهه صفری

۲۴

امیر بحری

۲

کامبیز ابراهیمی

۲۵

اشکان افتخار

۳

فاطمه عزیزی

۲۶

سهیلا رمضانی

۴

جعفر حیدری

۲۷

مهدی خدارحمی

۵

طیبه سنگچی

۲۸

مجید کریمی

۶

محمدرضا رستمی

۲۹

شهاب عبدالله وند

۷

مهدی پیشگاهی

۳۰

راضیه ملکی

۸

فریماع وحدتی

۳۱

مرتضی عبدالمحمدی

۹

عاطفه رستم

۳۲

شاهرخ لاله

۱۰

نسرین چگینی

۳۳

کامیار ملکی

۱۱

کرامت امیرشکاری

۳۴

نسترن میربابا

۱۲

محمدحسین رجبی

۳۵

شهناز خدایی خلج

۱۳

لیلا رضوانی زاده

۳۶

ابوالفضل محمدی

۱۴

هدیه مشهدی زاده

۳۷

نسترن آهنگر

۱۵

مهدی میرزایی

۳۸

سیما سعادت

۱۶

علی سعیدی

۳۹

دانیال پازوکی

۱۷

مهرداد فرخ تبار

۴۰

میثم شاملو محمودی

۱۸

لیلا جودی

۴۱

حکیمه محمودی

۱۹

زینب کاظمی

۴۲

الهام حشمتی

۲۰

فاطمه آقایی

۴۳

امیر خانی

۲۱

سعیده سلیمی

۴۴

علیرضا کرد بلاغی

۲۲

الهه پاپی

۴۵

محمد مهدی خومه قضائی

۲۳

مهرآسا ذبیح پور

۴۶

شهرزاد نورآیین

 

هنرجویان می بایست جهت پرداخت شهریه و تعیین زمان کلاس روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۱

ساعت ۱۵ به طبقه ۴ قسمت آموزش مراجعه فرمایند.

ضمنا جلسه اول دوره گویندگی به صورت جمعی همان روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۱برگزار خواهد شد.