جزییات خبر

04 دی 1398

اسامی هنرجویان پذیرفته شده دوره صداپیشگی (دوبله)

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

۱

شایان میر حسینی

۱۱

فاطمه حسنی

۲

شهرزاد نورایین

۱۲

یوسف بهی نوش آبادی

۳

شاهرخ لاله

۱۳

سیده فاطمه موسوی

۴

محدثه پیری

۱۴

سعیده موسوی

۵

الهه مبینی

۱۵

زهره مقصودی

۶

محمد تاجیک

۱۶

علی شمس

۷

شهناز خدایی خلج

۱۷

مریم قهری صارمی

۸

مهدی محقق دولت آبادی

۱۸

عرفان طاهرنیا

۹

سارا دهقان پور مهربانی

۱۹

محمد نبی اله

۱۰

سوران ناصری

۲۰

رویا درگاهی

 

 

هنرجویان جهت پرداخت شهریه دوره روز یکشنبه قبل از شروع جلسه اول کلاس نسبت به پرداخت شهریه به طبقه ۴ قسمت آموزش مراجعه فرمائید.