جزییات خبر

03 دی 1398

برگزاری مصاحبه دوره گویندگی رادیو در تاریخ ۹۸/۱۰/۰۴ و ۹۸/۱۰/۰۵

قابل توجه هنرجویان متقاضی دوره گویندگی

جهت مصاحبه فقط در روز های مقرر به مدرسه هنروادبیات مراجعه فرمایید.

ارایه یک قطعه عکس ۴*۳ پشت نویسی شده الزامی است.

چهارشنبه مورخ ۰۴/۱۰/۹۸ ساعت ۱۵ الی ۱۸

ردیف

نام و نام خانوادگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

۱

الهه پاپی

۳۱

علیرضا کردبلاغی

۲

مرتضی عبدالمحمدی

۳۲

مهرداد شایسته مطلق

۳

مهرداد محفوظی

۳۳

مجید صادقی پری

۴

مهدیه قاسمی

۳۴

محمدعرفان نجفی زاده

۵

مریم گمار

۳۵

امیرخانی

۶

هدیه مشهدی زاده

۳۶

وحید حشمتی

۷

افشین حاجوی

۳۷

میثم شاملو محمودی

۸

فاطمه داوری نژاد

۳۸

دانیال پازوکی

۹

کامیار مکی

۳۹

فاطمه باغشاهی

۱۰

الهه حقگو

۴۰

محمدکیان شاد

۱۱

حسین حقگو

۴۱

جمال گلچین

۱۲

مجتبی تقوی قمصری

۴۲

سهیلا رمضانی

۱۳

راضیه ملکی

۴۳

کرامت امیرشکاری

۱۴

زهرا کریمی هژبر

۴۴

امیربحری

۱۵

صبا صداقت نژاد

۴۵

شهاب عبدالله وند

۱۶

شهرزاد نورایین

۴۶

هدی عقیقی

۱۷

علیرضا محامد

۴۷

مجید کرمی

۱۸

علی رستگار مقدم

۴۸

شیوا سامانی پور

۱۹

مونا میخوش

۴۹

اشکان افتخاری

۲۰

سیما سعادت شورک حاجی

۵۰

الهام حشمتی

۲۱

مهدی خدا رحمی

۵۱

مهدی خومرتضائی

۲۲

سارا سهیل بیگی

۵۲

سیده فاطمه حسینی

۲۳

فاطمه جریانی شراهی

۵۳

شهناز خدایی خلجی

۲۴

سارا دهقان پور مهربانی

۵۴

مجتبی حبیب تبار

۲۵

نسترن آهنگر

۵۵

الهه صفری

۲۶

جمیله شکری یالقوز آغاجی

۵۶

حسین شهبازی کلور

۲۷

حکیمه محمودی لاله لو

۵۷

زهرا پرنیان

۲۸

نسترن سادات میربابا

۵۸

فاطمه مقدمی

۲۹

ابوالفضل محمدی

۵۹

رقیه شبستان

۳۰

شاهرخ لاله

 

 

 

 

پنج شنبه مورخ ۰۵/۱۰/۹۸ ساعت ۱۲ الی ۱۵

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

۶۰

فاطمه قاسمی

۸۶

مرجان حیدری چهارده

۶۱

میترا کردی

۸۷

لیلا ملازاده

۶۲

معصومه جعفری

۸۸

حسین غلامیان

۶۳

زینب کاظمی

۸۹

مهران بهرامی

۶۴

سعید اسفندیاری

۹۰

عاطفه رستم

۶۵

حسین فرود

۹۱

معصومه بزرگمهر

۶۶

زهره مالکیان

۹۲

لیلا جودی

۶۷

مهرانه سادات میرحسینی

۹۳

فاطمه آقایی

۶۸

لیلا علی مددی

۹۴

مهدی پیشگاهی

۶۹

افسانه سعادت

۹۵

علیرضا شیخ سفلی

۷۰

خدیجه محمدی

۹۶

مهرداد فرخ تبار

۷۱

نسرین چگینی

۹۷

امیرحسین جعفرنژاد

۷۲

مهرداد فرخ تبار

۹۸

محمدحسین رجبی

۷۳

پریا هادی سیه رود

۹۹

جواد حسینی

۷۴

سوسن معتمدی

۱۰۰

رضا توکلی

۷۵

مهرآسا ذبیح پور

۱۰۱

محدثه فرهادزاده

۷۶

جعفر حیدری

۱۰۲

فاطمه گنجعلی زاده

۷۷

لیلا رضوانی زاده

۱۰۳

مهتاب غلامی

۷۸

احمدرضا رستمی

۱۰۴

کامبیز ابراهیمی

۷۹

حسین قاسم پور اقدم

۱۰۵

منوچهر کماسی

۸۰

فاطمه آذرنیا

۱۰۶

فریماه وحدتی

۸۱

مریم جنتی یگانه

۱۰۷

طیبه سنگ چی

۸۲

سمیه رحیمی

۱۰۸

مریم قهری صارمی

۸۳

طاهره عسگری

۱۰۹

امید احمدی خواه

۸۴

سعیده سلیمی

۱۱۰

فاطمه عزیزی

۸۵

سحر دوری سرولایتی

۱۱۱

فاطمه محمودی