جزییات خبر

02 دی 1398

برگزاری مصاحبه دوره بازیگری در تاریخ ۹۸/۱۰/۰۵

قابل توجه هنرجویان متقاضی دوره بازیگری

جهت مصاحبه روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۵ الی ۱۸ به مدرسه هنروادبیات مراجعه فرمایید.

ارایه یک قطعه عکس ۴*۳ پشت نویسی شده الزامی است.

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

۱

نیلیا شایسته ارفع

۳۲

امیر حسین نیک بخش

۲

نیلا شایسته ارفع

۳۳

سارا تاجیک

۳

هیوا کریمی

۳۴

ریحانه راویزی

۴

بهنام مرادی

۳۵

عباس سرلک

۵

سیمین صادقی عین آباد

۳۶

ابراهیم سعدونی

۶

محمد عباسی

۳۷

سید پیام میرعماد

۷

میلاد شیخ محمدی مقدم

۳۸

نیکا فاحی

۸

حدیثه هاشمی

۳۹

مانلی قیصری

۹

محمد حسین پرستار

۴۰

سپهر فیروز

۱۰

میلاد مهدی پور

۴۱

محمد امین سلیمی تیموری

۱۱

مهتاب نیکبخت

۴۲

آیدا محمدی قدیر

۱۲

سایناز نگاهی مقدم

۴۳

محسن احمدوند

۱۳

حمیدرضا شمس

۴۴

علی مدیح

۱۴

امیررضا الفی

۴۵

داود کوهشاری

۱۵

علیرضا خدا پرست

۴۶

پارمیس زیان راد

۱۶

فرشاد کاظمی

۴۷

میلاد فتحعلیان

۱۷

سید مهدی حسینی

۴۸

بهار پور میرزا

۱۸

یلدا ابوالقاسمی

۴۹

سارا دهقان پور مهربانی

۱۹

مهرابی

۵۰

ریحانه عالی

۲۰

علی سلیمی

۵۱

مهران مسن

۲۱

زهرا زارعی

۵۲

کتایون محمدی

۲۲

سمیه رضایی

۵۳

پرنیا فلاح کهن

۲۳

مهدی مردانه

۵۴

فاطیما ابراهیمی آهنگران

۲۴

مبینا نعمتی

۵۵

هادی کریمی

۲۵

زهرا ساعدی سیوکی

۵۶

محمد مهدی پیری

۲۶

محمد جدیدی

۵۷

امیرحسین کرمی

۲۷

صدرا عیسی پور

۵۸

پویا قاسمی

۲۸

علی میرکیائی

۵۹

تینا قانع

۲۹

فریده قائدی

۶۰

سبا اینانلونژاد

۳۰

ابوالفضل محمد پور

۶۱

نازگل نیک بین

۳۱

کمیل صادقی

۶۲

مطهره شمسی