جزییات خبر

30 آذر 1398

برگزاری مصاحبه دوره فیلنامه نویسی در تاریخ ۹۸/۱۰/۰۲

جهت مصاحبه روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۰۲ ساعت ۱۰ الی ۱۷ به مدرسه هنروادبیات مراجعه فرمایید.

نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی
شهاب الدین حمیدی اویس معافی
افسانه حیدری زهرا قزوینیان
محمد مهدی حبیبی سروش غلامی
علیرضا رنجبر سعید مرادی فر
دانیال رضایی سمانه فتحی
محمدرضا حیدری ابوالفضل صلحی نژاد
عاطفه یزدان پناه زینب آهنگری
محمدجواد ترکمنی نسیم اسد پور
آیلار طلوعی رضا اصغریه
مریم ذاکری مطلق رضا لطفعلی کاظمی
زهرا خوب بخت هادی مرادی
محمدباقر محمودی مهران محمدزاده
هانیه مرادیان پوریا جلالیان
   

در این دوره هنرجو محترم برای مصاحبه باید یک طرح کلی از فیلنامه در ۱۵۰ کلمه تایپ شده با خود آورده و به مدرسه هنروادبیات طبقه ۴ قسمت آموزش تحویل دهد.