جزییات خبر

20 اسفند 1397

نتایج امتحانات (گیتار) نیم سال دوم ۹۷

هنرجویان گرامی جهت دریافت نمرات گیتار نیم سال دوم ۹۷ به پنل هنرجویی مراجعه فرمائید.

 هنرجویان فاقد نمره امتحانی گیتار نیم سال دوم ۹۷ با آموزش تماس حاصل فرمائید.

شماره تماس مدرسه هنروادبیات    ۸۸۷۳۹۹۹۰ - ۸۸۷۳۹۷۴۷