جزییات خبر

29 بهمن 1398

جبرانی کلاس آقای حسینی (پیانو) روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۳۰

به اطلاع می رساند
جبرانی کلاس آقای حسینی روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۳۰ برای هنرجویان روز دوشنبه برگزار می شود.
جهت هماهنگی ساعت با استاد تماس بگیرید.
باتشکر مدرسه هنروادبیات