جزییات خبر

01 بهمن 1398

جبرانی کلاس خانم تقدیسی (ارف) روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۰۳

به اطلاع می رساند
روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۰۳ جبرانی کلاس خانم تقدیسی برای هنرجویان روز دوشنبه و چهارشنبه برگزار می شود.
جهت هماهنگی ساعت با نماینده کلاس تماس بگیرید.
باتشکر مدرسه هنروادبیات