جزییات خبر

26 بهمن 1398

کنسلی روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۹ جبرانی کلاس خانم بریمانی(کمانچه) روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۷

به اطلاع می رساند
روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۹ کلاس خانم بریمانی کنسل و جبرانی کلاس روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۷ برگزار می شود.
باتشکر مدرسه هنروادبیات