جزییات خبر

18 خرداد 1398

موسیقی کودک(ارف) ( تابستان۹۸) ویژه متولدین ۹۳و نیمه اول ۹۴

                         گروه سنی                                        مربی                        روز                 ساعت        

                        متولدین نیمه اول سال ۹۴       خانم فاطمه اکبری         دوشنبه       ۱۵/۳۰ الی ۱۶/۴۵

                        گروه سنی                                        مربی                        روز                 ساعت        

                        متولدین سال ۹۳                    خانم فاطمه اکبری          دوشنبه     ۱۷/۰۰ الی ۱۸/۱۵

                        گروه سنی                                        مربی                        روز                 ساعت        

                        متولدین سال ۹۳                    خانم فاطمه اکبری          دوشنبه     ۱۸/۳۰ الی ۱۹/۴۵

لطفا توجه فرمائید

هنگام تشکیل پروفایل هنرجو پس از مطالعه دقیق قوانین گزینه تائید را ثبت نمائید.تائید شما بمنزله تعهد نسبت به رعایت دقیق قوانین مدرسه میباشد .همچنین نسبت به درج صحیح اطلاعات هنرجو دقت فرمائید درصورت عدم انطباق مشخصات فردی با شناسنامه هنرجو مدرسه هنر وادبیات از پذیرش هنرجو یا استرداد وجه معذور میباشد.  

  درهنگام  انتخاب دوره به گروه سنی و روزکلاس (فقط طبق اطلاعیه ) توجه فرمائید مدرسه مسئولیتی در قبال انتخاب نادرست نخواهد داشت . در صورت عدم امکان انتخاب دوره بدلیل شرایط سنی با مدرسه تماس حاصل فرمائید.

فرایند ثبت نام با پرداخت وجه از طریق درگاه بانک کامل خواهد شد در صورت عدم پرداخت وجه سیستم هنرجوی دیگری را پذیرش خواهد کرد

جهت تسریع در فرایند ثبت نام متقاضیان میتوانند از هم اکنون نسبت به درج اطلاعات هنرجو اقدام نمایند.

تعداد جلسات آموزشی این دوره ۱۰ جلسه میباشد. ثبت نام از طریق سایت دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۰

شروع کلاس ۱۳۹۸/۰۴/۰۳