جزییات خبر

21 اسفند 1397

موسیقی کودک(ارف) (نیم سال اول ۹۸) ویژه متولدین ۹۲ و ۹۳

                         گروه سنی                                        مربی                        روز                 ساعت        

                        متولدین سال ۹۳                      خانم بهشته عفایی         دوشنبه       ۱۴/۰۰ الی ۱۵/۳۰

                        گروه سنی                                        مربی                        روز                 ساعت        

                        متولدین سال ۹۳                    خانم بهشته عفایی          سه شنبه     ۱۴/۰۰ الی ۱۵/۳۰

                        گروه سنی                                        مربی                        روز                 ساعت        

                        متولدین سال ۹۲                    خانم بهشته عفایی          سه شنبه     ۱۸/۰۰ الی ۱۹/۳۰

 

                 

لطفا توجه فرمائید

هنگام تشکیل پروفایل هنرجو پس از مطالعه دقیق قوانین گزینه تائید را ثبت نمائید.تائید شما بمنزله تعهد نسبت به رعایت دقیق قوانین مدرسه میباشد .همچنین نسبت به درج صحیح اطلاعات هنرجو دقت فرمائید درصورت عدم انطباق مشخصات فردی با شناسنامه هنرجو مدرسه هنر وادبیات از پذیرش هنرجو و استرداد وجه معذور میباشد. 

  درهنگام  انتخاب دوره به گروه سنی و روزکلاس (فقط طبق اطلاعیه ) توجه فرمائید مدرسه مسئولیتی در قبال انتخاب نادرست نخواهد داشت . 

فرایند ثبت نام با پرداخت وجه از طریق درگاه بانک کامل خواهد شد در صورت عدم پرداخت وجه سیستم هنرجوی دیگری را پذیرش خواهد کرد

جهت تسریع در فرایند ثبت نام متقاضیان میتوانند از هم اکنون نسبت به درج اطلاعات هنرجو اقدام نمایند

تعداد جلسات آموزشی این دوره ۲۰ جلسه میباشد