جزییات خبر

15 شهریور 1398

نتایج امتحانات (سلفژ) نیم سال اول ۹۸

هنرجویان گرامی جهت دریافت نمرات سلفژ نیم سال اول ۹۸ به پنل هنرجویی مراجعه فرمائید.

 هنرجویان فاقد نمره امتحانی سلفژ نیم سال اول ۹۸ با آموزش تماس حاصل فرمائید.

شماره تماس مدرسه هنروادبیات    ۸۸۷۳۹۹۹۰ - ۸۸۷۳۹۷۴۷