جزییات خبر

14 اسفند 1397

نتایج امتحانات (سلفژ) نیم سال دوم ۹۷

هنرجویان گرامی جهت دریافت نمرات سلفژ نیم سال دوم ۹۷ به پنل هنرجویی مراجعه فرمائید.

 هنرجویان فاقد نمره امتحانی سلفژ نیم سال دوم ۹۷ با آموزش تماس حاصل فرمائید.

شماره تماس مدرسه هنروادبیات    ۸۸۷۳۹۹۹۰ - ۸۸۷۳۹۷۴۷