جزییات خبر

20 اسفند 1397

نتایج امتحانات (ویولن) نیم سال دوم ۹۷

هنرجویان گرامی جهت دریافت نمرات ویولن نیم سال دوم ۹۷ به پنل هنرجویی مراجعه فرمائید.

 هنرجویان فاقد نمره امتحانی ویولن نیم سال دوم ۹۷ با آموزش تماس حاصل فرمائید.

شماره تماس مدرسه هنروادبیات    ۸۸۷۳۹۹۹۰ - ۸۸۷۳۹۷۴۷