جزییات خبر

15 شهریور 1398

نتایج امتحانات (ویولن) نیم سال اول ۹۸

هنرجویان گرامی جهت دریافت نمرات ویولن نیم سال اول ۹۸ به پنل هنرجویی مراجعه فرمائید.

 هنرجویان فاقد نمره امتحانی ویولن نیم سال اول ۹۸ با آموزش تماس حاصل فرمائید.

شماره تماس مدرسه هنروادبیات    ۸۸۷۳۹۹۹۰ - ۸۸۷۳۹۷۴۷