جزییات خبر

15 شهریور 1398

نتایج امتحانات (پیانو) نیم سال اول ۹۸

هنرجویان گرامی جهت دریافت نمرات پیانو نیم سال اول ۹۸ به پنل هنرجویی مراجعه فرمائید.

 هنرجویان فاقد نمره امتحانی پیانو نیم سال اول ۹۸ با آموزش تماس حاصل فرمائید.

شماره تماس مدرسه هنروادبیات    ۸۸۷۳۹۹۹۰ - ۸۸۷۳۹۷۴۷