جزییات خبر

20 اسفند 1397

نتایج امتحانات (پیانو) نیم سال دوم ۹۷

هنرجویان گرامی جهت دریافت نمرات پیانو نیم سال دوم ۹۷ به پنل هنرجویی مراجعه فرمائید.

 هنرجویان فاقد نمره امتحانی پیانو نیم سال دوم ۹۷ با آموزش تماس حاصل فرمائید.

شماره تماس مدرسه هنروادبیات    ۸۸۷۳۹۹۹۰ - ۸۸۷۳۹۷۴۷