جزییات خبر

28 خرداد 1397

ثبت نام ریتم شناسی (سطح نیم) تابستان ۹۷ ویژه متولدین ۹۰ و ۹۱ آغاز شد

هیوا محمودزاده       شنبه         ۱۶ تا ۵۰/ ۱۶           ۶تا۷ سال

هیوا محمودزاده      شنبه        ۱۹ تا ۵۰/ ۱۹        ۶تا۷ سال

 

هیوا محمودزاده       دوشنبه        ۱۷ تا ۵۰/ ۱۷        ۶تا۷ سال

هیوا محمودزاده       دوشنبه        ۱۸ تا ۵۰/ ۱۸        ۶تا۷ سال

هیوا محمودزاده       دوشنبه        ۱۹ تا ۵۰/ ۱۹        ۶تا۷ سال

 
 

 

  درهنگام  انتخاب دوره به گروه سنی و روزکلاس (فقط طبق اطلاعیه ) توجه فرمائید مدرسه مسئولیتی در قبال انتخاب نادرست نخواهد داشت  

فرایند ثبت نام با پرداخت وجه از طریق درگاه بانک کامل خواهد شد در صورت عدم پرداخت وجه سیستم هنرجوی دیگری را پذیرش خواهد کرد

   تعداد جلسات آموزشی این دوره ۱۰ جلسه میباشد