جزییات خبر

20 خرداد 1397

ثبت نام ارف (موسیقی کودک ) ویژه متولدین ۹۲ ونیمه اول ۹۳ آغاز شد

      گروه سنی                              مربی                  روز              ساعت        

      متولدین  نیمه اول سال  ۹۳        فاطمه اکبری         چهارشنبه       ۱۵/۴۵ الی ۱۷          

      متولدین  سال  ۹۲                   فاطمه اکبری         چهارشنبه       ۱۷/۱۵ الی ۱۸/۳۰           

 

درهنگام  انتخاب دوره به گروه سنی و روزکلاس (فقط طبق اطلاعیه ) توجه فرمائید مدرسه مسئولیتی در قبال انتخاب نادرست نخواهد داشت  

فرایند ثبت نام با پرداخت وجه از طریق درگاه بانک کامل خواهد شد در صورت عدم پرداخت وجه سیستم هنرجوی دیگری را پذیرش خواهد کرد

تعداد جلسات آموزشی این دوره ۱۰ جلسه میباشد