جزییات خبر

16 آذر 1398

ارف (موسیقی کودک ) (سطح نیم) زمستان ۹۸ ویژه متولدین نیمه اول و دوم سال ۹۳ و نیمه اول سال ۹۴

                             گروه سنی                                                  مربی                               روز                 ساعت        

       متولدین نیمه اول و دوم ۹۳                                    خانم نوید تقدیسی                دوشنبه       ۱۸/۰۰ الی ۱۹/۳۰

       متولدین  نیمه اول سال ۹۴                                    خانم فاطمه اکبری                چهارشنبه    ۱۷/۱۵ الی ۱۸/۳۰

              

لطفا توجه فرمائید

هنگام تشکیل پروفایل هنرجو پس از مطالعه دقیق قوانین گزینه تائید را ثبت نمائید.تائید شما بمنزله تعهد نسبت به رعایت دقیق قوانین مدرسه میباشد .همچنین نسبت به درج صحیح اطلاعات هنرجو دقت فرمائید درصورت عدم انطباق مشخصات فردی با شناسنامه هنرجو مدرسه هنر وادبیات از پذیرش هنرجو یا استرداد وجه معذور میباشد.  

  درهنگام  انتخاب دوره به گروه سنی و روزکلاس (فقط طبق اطلاعیه ) توجه فرمائید مدرسه مسئولیتی در قبال انتخاب نادرست نخواهد داشت . در صورت عدم امکان انتخاب دوره بدلیل شرایط سنی با مدرسه تماس حاصل فرمائید.

فرایند ثبت نام با پرداخت وجه از طریق درگاه بانک کامل خواهد شد در صورت عدم پرداخت وجه سیستم هنرجوی دیگری را پذیرش خواهد کرد

جهت تسریع در فرایند ثبت نام متقاضیان میتوانند از هم اکنون نسبت به درج اطلاعات هنرجو اقدام نمایند.

 ثبت نام از طریق سایت ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

شروع کلاس از روز دوشنبه مورخ  ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ 

فرایند ثبت نام با پرداخت وجه از طریق درگاه بانک کامل خواهد شد در صورت عدم پرداخت وجه سیستم هنرجوی دیگری را پذیرش خواهد کرد

تعداد جلسات آموزشی این دوره ۱۰ جلسه میباشد