جزییات خبر

22 اردیبهشت 1397

ساعت کار مدرسه هنر و ادبیات در ماه مبارک رمضان

ساعت کار مدرسه هنر و ادبیات در ماه مبارک رمضان  ۱۹/۰۰ میباشد.

هنرجویان گرامی میتوانند  با هماهنگی اساتید محترم نسبت به تغییر زمان آموزش خود  (در ماه مبارک رمضان) اقدام نمایند.