جزییات خبر

04 شهریور 1398

قابل توجه هنرجویان مشمول تخفیف (همکاران سازمان)

همکاران محترم جهت استفاده از تخفیف سازمانی پیش از ثبت نام هنرجو مدارک سازمانی خود رابه واحد آموزش مدرسه تحویل دهید

آن دسته از هنرجویان که مشمول تخفیف  سازمانی می شوند ، چنانچه تخفیف در شهریه ایشان اعمال نشده است  پیش از واریز وجه با واحد آموزش تماس حاصل نمایند . در غیر این صورت مدرسه هیچگونه مسئولیتی در قبال استرداد شهریه مازاد نخواهد داشت