جزییات خبر

04 خرداد 1398

قابل توجه هنرجویان مشمول تخفیف (همکاران سازمان)

آن دسته از هنرجویان که مشمول تخفیف  سازمانی می شوند ، چنانچه تخفیف در شهریه ایشان اعمال نشده است .. پس از ارائه مدارک نسبت به ثبت نام اقدام نمایند . در غیر این صورت مدرسه هیچگونه مسئولیتی در قبال استرداد شهریه مازاد نخواهد داشت