جزییات خبر

20 شهریور 1396

نحوه ثبت نام دوره های جدید

پس از ورود به سیستم ،اضافه کردن دوره جدید را در سمت راست صفحه کلیک کنید. دوره و روز مورد نظر را از لیست کشویی انتخاب کنید و گزینه جستجو را کلیک کنید. ساعاتی که ظرفیت دارند را می توانید با گزینه انتخاب دوره اضافه کنید.اتمام این مرحله به منزله ثبت نام نمی باشد و پس از پرداخت ثبت نام شما انجام شده است. پس به میز کار رفته پرداخت شهریه را کلیک کنید. در صورت عدم پرداخت شهریه سیستم هنرجوی دیگری را پذیرش خواهد نمود.