تار

تار سازی ایرانی است و از دسته سازهای مضرابی است.قسمت کاسه تار به دو قسمت بزرگ و کوچک تقسیم شده که قسمت کوچکتر را نقاره می گویند. روی کاسه و نقاره تار پوست کشیده شده و خرک تار بر پوست کاسه تکیه کرده است.قسمت نقاره در انتهای بالایی به دسته متصل شده است. دسته تار بلند(45 تا 50 سانتیمتر) است و بر کناره های سطح جلویی آن دو روکش استخوانی چسبیده است.دور دستانها(پرده ها)ئی عمود بر طول آن با فواصل معین بسته شده، قطر هر دستان در اصوات اصلی دستگاههای موسیقی ایرانی، کمی بیشتر از اصوات گذر او کم اهمیت تر این موسیقی است.تعداد دستانها 28 است. جعبه گوشی در انتهای بالایی دسته قرار گرفته و از هر طرف سه گوشی جانبی جعبه گذاشته شده است. برای آشنایی بیشتر با این ساز به قطعه ی تکنوازی این ساز گوش فرا دهید.