تماس با ما

تهران -خیابان مطهری -خیابان کوه نور-کوچه هفتم - مدرسه هنر وادبیات
تلفن: ۸۸۷۳۹۹۹۰ - ۸۸۷۳۹۷۴۷
آدرس الکترونیکی: musicschool@irib.ir